Warenwetadvies.nl, adviesbureau voor al uw warenwetzaken

ALGEMEEN
KWALITEITSSYSTEMEN


PATRYS 2
8521 RC
ST NICOLAASGA
0513 432707 / 06 55700033
Elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt is verplicht om op basis van de principes van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) voedselveiligheidsprocedures op te stellen.
Dit vereist specifieke kennis en veel tijd en energie. Soms is het mogelijk om aan de HACCP verplichting te voldoen door het toepassen van een sectorspecifieke hygiënecode.

De 7 HACCP-principes:

  • Inventariseer alle potentiële gevaren.
  • Stel de kritische beheerspunten (Critical Control Points (CCP's)) vast.
  • Geef per CCP de kritische grenzen aan.
  • Stel vast hoe de CCP's bewaakt ofwel 'gemonitoord' worden.
  • Leg de correctieve acties vast per CCP.
  • Pas verificatie toe.
  • Houd documentatie en registraties bij.

Soms eisen afnemers additioneel BRC, IFS en / of ISO 9001:2000.
Een bedrijf dat beschikt over een goed functionerend HACCP-systeem, voldoet al voor ca. 90% aan de eisen van BRC.
Een ISO 9001:2000 systeem dekt ca. 70% van de BRC-eisen af.
Het opkrikken van uw huidige ISO 9001:2000 / HACCP systeem naar BRC-niveau is desondanks een stevige klus.
Warenwetadvies.nl kan u hierbij van dienst zijn met haar brede expertise en ruime ervaring op het gebied van HACCP en andere kwaliteitssystemen.


 
© 2005-2022
1935 590 80 9001 2000 2004 advies adviesbureau adviesbureaus adviesburo adviesburos allergeen allergene allergenen allergenenmanagement bruin claims contact eeg eisen etiket etiketten etikettering eu food foods gezondheidsclaim gezondheidsclaims ggo grondstof grondstoffen haccp iso ingredientendeclaratie ingredientendeclaraties jos keuringsdienst kwantitatieve levensmiddel levensmiddelen material materials nederland nederlands nederlandse nicolaasga novel producten recall sint traceability verpakkingen voedingswaardetabel voedsel voedselveiligheid vwa waren warenwet warenwetadvies warenwetadvies.nl warenwetbesluit warenwetregeling wet wetgeving www.warenwetadvies.nl